Predstavitev projekta LIFE CITRUSPACK na dogodku Slovenska industrija prihodnosti

Dogodek Slovenska Industrija Prihodnosti: »Prehod v krožno gospodarstvo skozi industrijo 4.0«, ki je potekal 10. septembra v prostorih Razvojenga centra orodjarstva TECOS-a v Celju, je povezal strokovnjake iz raziskovalne in akademske sfere kot tudi predstavnike podjetij iz industrijskega okolja, ki svoje znanje in izkušnje implementirajo skozi koncept krožnega gospodarstva in industrije 4.0.

V prvem delu dogodka so bili predstavljeni ključni izsledki projekta LIFE Citruspack. Poleg našega projekta pa so svoje krožne zgodbe predstavili tudi drugi LIFE projekti, vključno z LIFE Turn to e-circular, LIFE BAQUA, LIFE CEPLAFIB, BioTHOP, LIFE HIDAQUA, LIFE RusaLCA, LIFE ClimatePath2050 in LIFE for Acid Whey. Dogodek je bil odlična priložnost za vzpostavitev močnega mrežnega sodelovanja med projekti LIFE, ki so delno ali v celoti vpeti v slovenski prostor.

Predstavitev projekta LIFE CITRUSPACK je zajemala problematiko eksponentne proizvodnje plastike in plastičnih odpadkov v različnih industrijskih sektorjih in kako se z njo sooča naš projekt. Predstavljen je bil krožni model kaskadne izrabe odpadnih agrumov za izdleke embalažnega in kozmetičnega sektorja.

Poleg uspešnih LIFE zgodb smo uspeli vzpostaviti povezavo s projekti, ki se ukvarjajo z uvajanjem industrije 4.0, to so CIRCULAR 4.0, S3HUBsinCE, MAPGEARS, CoSiMa, ADMA, Digital Innovation Hub Slovenija in KOLEKTOR-jevo pot pot digitalni transformaciji in dva kompetenčna centra , KOC-TOP (Tovarne prihodnosti) in KOC – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo.

Zaključek uspešno izvedenega dogodka povzame misel, da lahko priložnosti za uvedbo krožnega gospodarstva najdemo v vsaki panogi, v vsakem podjetju in v vsaki regiji. Osvajanje smernic krožnega gospodarstva pa temelji na spremembi miselnosti vsakega posameznika, prilagajanju naših potrošniških navad in reorganizaciji proizvodnih procesov. S sodelovanjem na tem dogodku je LIFE CITRUSPACK dodal svoj kamen v krožni mozaik in soustvaril pozitivno okolje za izmenjavo idej in znanja med različnimi deležniki.