Iščete najboljšo steklenico in kozarec na biološki osnovi

Materiali na biološki osnovi, kot so bioplastike, so trajnostni proizvodi, ki se lahko uporabljajo v obicajnih strojih za predelavo plastike, vendar zahtevajo nekaj prilagoditev. Bioplastika, natancneje biološka in biološko razgradljiva plastika, so posebni materiali zaradi svojih fizikalnih in kemicnih posebnosti, skladišcenja, ravnanja in obdelave, kar dokazuje njihovo raznolikost med njimi in obicajno plastiko.

V tem smislu se izvajajo razlicni preskusi za izdelavo najboljše razpoložljive steklenice in kozarca na biološki osnovi. Raziskovalci in tehniki Aitiipa išcejo razlicne naravne dodatke, ki omogocajo zmanjšanje temperature vbrizgavanja, da bi preprecili, da bi neka naravna vlakna spremenila barvo v temno rjavo.

colors

Druga tekoca dejavnost, v kateri sodelujejo raziskovalci, je iskanje naravnih barvil, ki se pridobivajo iz razlicnih sadežev, ki bodo razveselili steklenico in kozmeticni kozarec. Eroski bo organiziral fokusne skupine, ki bodo z uporabniki in strokovnjaki analizirale sprejem novih barv, ki bodo prisotne v steklenici in kozmeticnem kozarcu. AMC, kot proizvajalec soka, bo te naravne barve uporabil samo v steklenici soka.

bottle