CITRUSPACK: Sodelovanje med LIFE projekti

Medprojektno sodelovanje projektov Life CITRUSPACK in Life BioTHOP. V projektu BioTHOP se konzorcijski partnerji spopadajo z izzivom razvoja nove medsektorske verige vrednosti, skozi katero bodo razvili različne končne produkte, med drugim tudi sadilni lonček, ki bo kompostaiblen in iz recikliranih materialov, s tem pa bo izboljšana okoljska trajnost in mehanske fukncionalnosti kompozita.

V projektu LIFE BioTHOP bodo novi bioplastični izdelki konkurirali klasičnim lončkom na osnovi sintetičnih polimerov. Z uporabo nizkocenovnih polnil iz vlaken odpadne hmeljevine bodo biorazgradljvi lončki mehansko vzdržni in certificirani za domače in industrijsko kompostiranje.

V preliminarni preizkus brizganja so vključili material, razvit skozi project LIFE CITRUSPACK, v okviru katerega poteka razvoj različnih biokompozitnih materialov, osnovanih na biopolimeru PLA in citrus vlaknih, ki nastajajo kot stranski produkt proizvodnje sokov iz agrumov. TECOS, ki tudi v tem projektu nastopa kot partner, je uresničil prvi replikativni primer uvajanja CitrusPLA materialov za nove sektorske proizvode. V ta namen smo izdelali omejeno serijo Citruspack sadilnih lončkov in potrdili možnost uporabe teh materialov tudi v vrtnarskem in kmetijskem proizvodnem sektorju.

Citruspack Biothop Networking Final