Projekt LIFE Citruspack sodeluje na mednarodni konferenci Circular Change v Mariboru, Slovenija

TECOS se je udeležil 4. Mednarodne Konference Circular Change, enega izmed kljucnih evropskih dogodkov, povezanih s krožnim gospodarstvom. Dogodek je gostoval v Mariboru med 16. in 17. majem, 2019. Okoli 400 udeležencev iz vec kot 20 držav je soustvarjalo dogodek z izmenjavo znanj in izkušenj, dobrih praks in mreženjem med pionirji na podrocju krožnega gospodarstva.

Life CITRUSPACK at the circular change conference in Maribor

Slogan konference »manj besed, vec dejanj« izraža mocno sporocilo, da je potrebnih vec konkretnih sprememb za pospešitev prehoda iz obstojecega linearnega v krožni model gospodarstva. Prvi dan so bili predstavljeni uspešni projekti slovenskih in mednarodnih predstavnikov iz podrocja uvedbe krožnih modelov v industrijske tokove, osrednji del drugega dne pa je bil namenjen razpravi akademskih, politicnih in gospodarskih pogledov na obstojeco zakonodajo in scenarije za trajnostno oskrbo v prihodnje. Dogodek je bil dobra priložnost za spremljanje trenutnega stanja na podrocju krožnega gospodarstva, za povezovanje z ostalimi udeleženci in predstavitev dosedanjih rezultatov Citruspack projekta drugim udeležencem.