Projekt CITRUSPACK se predstavlja v okviru delavnice »Plastika v krožnem gospodarstvu«, v prostorih Aitiip, Zaragoza, Španija

Partnerstvo projekta CircPack je lokacijo za izvedbo delavnice »Plastika v Krožnem Gospodarstvu«, izbralo pri partnerju AITIIP z namenom demonstracijskega prikaza implementacije v industriji in predstavitev prvega napredka projekta Evropski komisiji – delegaciji Obzorja2020.

Na srecanju, ki je potekalo 17. februarja, 2019, je ekipa razvojnega centra AITIIP projektnim nadzornikom in partnerskim clanom Circ-Pack predstavila prakticne rešitve o uvajanju bioplastike v koncept krožnega gospodarstva na osnovi Citruspack rezultatov. Delegacija udeležencev je obsegala raziskovalni center Circe, Novamont (proizvajalec bioplastike), Bumaga (predelovalni obrat papirja in kartona), Tecnopackaging (malo do srednje podjetje za proizvodnjo biokompozitnih granulatov), Ekodenge (svetovalno podjetje), OCE (združenje potrošnikov) in ICLEI (lokalna vladna organizacija).

Circ-Pack je evropski projekt, v katerega je kot partner vkljucen tudi tehnološki center Aitiip, s ciljem preoblikovanja vrednostne verige za plasticno embalažo iz „linearnega“ v „krožni“ gospodarski model. To bo doseženo preko številnih inovacij vzdolž plasticne vrednostne verige – od obravnavanja ustrezne metodologije locevanja materialov od surovin na osnovi fosilnih goriv, zmanjšanje vpliva na okolje in seveda oblikovanje ucinkovitega ekonomsko-tržnega modela.

Projekt Circ-Pack se osredotoca tudi na oblikovanje novih eko plasticnih izdelkov – predvsem embalažnih proizvodov, ki bodo ob koncu življenjske dobe omogocali lažje razvršcanje/sortiranje in reciklažo. Na ta nacin lahko povecamo predelavo plasticnih odpadkov in zmanjšamo kolicino plasticnih mas, ki trenutno potujejo na odlagališca.

Circ-Pack torej deluje v skladu s cilji Evropske strategije o krožnem gospodarstvu in sledi vsakemu priporocilu EU na tem podrocju, poleg tega pa na tem mestu izpostavlja tudi pomembnost interaktivne komunikacije s širšo publiko in prosi za povratne informacije o razvoju podobnih projektov.