Predstavitev ciljev projekta na mednarodnem eko dogodku z naslovom Izsledki in trendi eko inovativnih pobud Evropske unije v krožnem gospodarstvu

Mednarodni eko dogodek z naslovom  »Izsledki in trendi eko inovativnih pobud Evropske unije v krožnem gospodarstvu« se je izkazal kot odlicna priložnost za snovanje prvih nacrtov podjetij za postopen prehod s predelave konvencionalnih plasticnih mas na predelavo biopolimernih materialov. To je potrjevala tudi visoka udeležba predstavnikov iz industrije v Hotelu Celeia v Celju, Slovenija, dne 17. oktobra 2018, saj so podjetja dogodek izkoristila za zbiranje informacij o trendih in smernicah za nove bioplasticne materiale, ki temeljijo na odpadnih produktih iz obnovljivih virov ter uvajanju modela krožnega gospodarstva v obstojece proizvodne linije. Med udeleženci mednarodnega eko dogodka je bilo zaznati predvsem zavedanje o vplivu vse strožjih zakonodajnih predpisov na dolgorocno poslovanje, hkrati pa so jih zanimale tudi kakšne razvojne in zakonodajne pobude oz. spremembe je pricakovati v prihodnje ter kako se nanje pripraviti.

Vec informacij o dogodku vkljucno s programom in predavanimi tematikami lahko preberete s klikom na povezavo:

https://www.tecos.si/index.php/sl/seminarji/item/606-transnational-eco-event-drivers-and-outcomes-of-european-eco-design-initiatives

project-objectives